Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา

ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3


13/ก.ค./2018
แจ้งโอนเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ส่งข่าวโดย: money อาน [37] ครั้ง

10/ก.ค./2018
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
ส่งข่าวโดย: money อาน [58] ครั้ง

06/ก.ค./2018
แจ้งโอนเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 2561
ส่งข่าวโดย: money อาน [196] ครั้ง

06/ก.ค./2018
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 142-147
ส่งข่าวโดย: money อาน [51] ครั้ง

03/ก.ค./2018
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 132-141 (เพิ่มเติม)
ส่งข่าวโดย: money อาน [115] ครั้ง

03/ก.ค./2018
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 132-141
ส่งข่าวโดย: money อาน [86] ครั้ง

06/มิ.ย./2018
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [561] ครั้ง

20/มี.ค./2018
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [1259] ครั้ง

16/พ.ค./2018
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [292] ครั้ง

19/เม.ย./2018
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [272] ครั้ง

29/มี.ค./2018
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [523] ครั้ง

26/พ.ค./2017
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สพม.3
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [1549] ครั้ง

03/ก.ค./2018
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ส่งข่าวโดย: JETS อ่าน [65] ครั้ง

22/มิ.ย./2018
“World Robot Games Thailand Charmpionship ๒o๑๘”
ส่งข่าวโดย: PR.promote อ่าน [44] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ


06/มิ.ย./2018
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [561] ครั้ง

20/มี.ค./2018
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [1259] ครั้ง

26/ก.ย./2017
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [4491] ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

หัวเรื่อง แนบไฟล์ วันที่ ส่งโดย
กลุ่มบริหารงานบุคคล - แนวปฏิบัติ / ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง ในการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
29
ต.ค.
oilperson
กลุ่มบริหารงานบุคคล - แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
02
เม.ย.
oilperson
การจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างมีคุณภาพทั้งองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2560
22
พ.ค.
superv3
การเงิน - การขอรับบำเหน็จบำนาญ
24
ธ.ค.
money
การเงิน - การยืมเงินและล้างหนี้เงินยืม
24
ธ.ค.
money

หนังสือราชการจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม